Hội nghị khoa học Đổi mới phương pháp dạy - học các môn lý luận chính trị trước yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0
10/06/2019 | 1649 lượt xem

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

"ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỚC YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"

Bùi Thị Trà Ly - GV. Bộ môn Lý luận Chính trị

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp thế hệ 4.0 đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những biến động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống con người trong thế kỷ XXI, trong đó có giáo dục.

Trước bối cảnh đó, công tác giáo dục đặc biệt là giáo dục lý luận chính trị ở các trường đai học, cao đẳng đang đứng trước nhiều thách thức trong việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, khơi dậy hứng thú học tập của sinh viên ... 

Với mục đích tìm ra những phương pháp hay, những giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngày 17 tháng 5 năm 2019, Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã phối hợp với Bộ môn Khoa học Xã hội thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị khoa học "Đổi mới phương pháp dạy - học các môn lý luận chính trị trước yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0".

TS. Phạm Thị Nga - Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học Cơ bản,

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trình điều hành Hội nghị.

          Tại Hội nghị, các giảng viên lý luận chính trị của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã có cơ hội để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy các môn lý luận chính trị; đồng thời được lắng nghe ý kiến của các em sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về những thuận lợi, khó khăn và mong muốn của các em trong việc học tập các môn lý luận chính trị tại môi trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hội nghị cũng được tiếp thu các ý kiến quý báu từ Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

ThS. NCS. Trần Văn Giảng - Giảng viên BM. Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học Cơ bản,

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trình bày tham luận tại Hội nghị.

ThS. Ngô Cẩm Tú - Trưởng Bộ môn Khoa học Xã hội, Khoa Khoa học Cơ bản,

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại Hội nghị.

Lãnh đạo các Phòng: Khoa học - Công nghệ & HTQT, Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGD

thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

trình bày tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị "Đổi mới phương pháp dạy - học các môn lý luận chính trị trước yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0" diễn ra thành công tốt đẹp cho thấy tâm huyết và sự nỗ lực của các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản trong việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt học thuật của Bộ môn; mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác, học hỏi với các trường trong Đại học Thái Nguyên nhằm không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị cho sinh viên trong bối cảnh mới./.