Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII
11/01/2019 | 721 lượt xem

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường phổ biến các nội dung nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XII

Sáng ngày 9/01/2017, BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã quán triệt nội dung Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của BCH TW Đảng về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. Đ/c Đỗ Anh Tài - UV BTV Đảng ủy Nhà trường phổ biến nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW  ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đ/c Ngô Thị Tân Hương - UV BTV Đảng ủy Nhà trường phố biến nội dung Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCH TW Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TW”.  Và cuối cùng là Đ/C Bùi Nữ Hoàng Anh – Uỷ viên BCH Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Nhà trường đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 8 Khóa XII của Đảng ủy Nhà trường.

Việc học tập, phổ biến, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng Khóa XII giúp CBVC, đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã được thông qua; từ đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình đang công tác một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Kết thúc hội nghị, mỗi đảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường sẽ phải viết bài thu hoạch và nộp về Văn phòng Đảng ủy Nhà trường.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV