Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
09/01/2017 | 1750 lượt xem

Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Hoàng Anh Trung –UV BCH Đảng bộ Tỉnh TN, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh Thái Nguyên truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Sáng ngày 08/01/2017, BCH Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Hoàng Anh Trung –UV BCH Tỉnh Đảng bộ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Trần Chí Thiện – Bí thư Đảng ủy Nhà trường – Viện Trưởng Viện Kinh tế xanh; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

PGS.TS Trần Chí Thiện – Bí thư Đảng ủy Nhà trường khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Hoàng Anh Trung đã đã truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW, những điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW. Theo đó, Đảng ta đặt vấn đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một các tổng thể “di sản của bác” gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chống diễn biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa… gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực khác.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, theo đó tinh thần chỉ đạo đặt ra những yêu cầu cao hơn, trách nhiệm triển khai thực hiện lớn hơn, nội dung học tập và làm theo gương Bác cũng sâu sắc và toàn diện hơn, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn dân. Chỉ thị 05-CT/TW có thể coi là một điều chỉnh có tính chiến lược, xét về mặt nội dung, Chỉ thị đã mở ra một khung cảnh rộng lớn và có hệ thống để chúng ta có thể học tập theo Bác một cách đầy đủ nhất, cả về tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người. Đặc biệt, Chỉ thị không coi đây là cuộc vận động mà hướng đến việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa và muốn nội tâm hóa vào từng người; phương châm chỉ đạo của Chỉ thị cũng nhấn mạnh vào tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục tính hình thức, khoa trương;….

Qua đó, đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh triển khai Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ, các đảng viên, công chức, giảng viên, giúp mỗi cán bộ học tập và làm đúng theo nhiệm vụ, chức năng của mình, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để củng cố lòng tin cho nhân dân, từ đó tạo nền tảng phát triển văn hóa, xã hội.

Các cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016)”

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổng kết và công bố Quyết định trao giải cho các cá nhân đạt giải thưởng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016)” cấp Trường. Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, nhiều bài viết thể hiện sự tâm huyết, đầu tư tìm tòi, nghiên cứu, biên tập của các tác giả (nhóm tác giả) đối với Cuộc thi. Đảng ủy đã quyết định tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi.

(Quyết định khen thưởng và danh sách tác giá, nhóm tác giả nhận giải thưởng xem tại đây)

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV