Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trong Trường năm học 2019-2020
17/09/2019 | 2834 lượt xem

Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trong Trường năm học 2019-2020

Từ ngày 3-10/9/2019 các Phòng chức năng, các Khoa và Trung tâm thuộc Trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) năm học 2019-2020. Ban Giám Hiệu và BCH Công ��oàn Nhà trường đã cử đại diện đến dự hội nghị CBVC tại tất cả các đơn vị.

Đ/c Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường – đại diện BGH đến dự và chỉ đạo Hội nghị CBVC các đơn vị

Thực hiện theo hướng dẫn số 799/HDLT-ĐHKT&QTKD-BGH-CĐ ngày 21/8/2019 của Ban Giám Hiệu -Công đoàn trường Đại học KT&QTKD về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị CBVC năm học 2019-2020, Hội nghị  CBVC năm học 2019-2020 đã được tổ chức tại tất cả các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm với mục đích phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của CBVC trong toàn Trường, khẳng định những thành tích đã đạt được và làm rõ những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục; bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm học 2019-2020; động viên CBVC, người lao động thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các công tác khác; tìm ra biện pháp tăng thêm thu nhập, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBVC trong Trường.

Hội nghị CBVC Phòng Thanh tra – Pháp chế

Hội nghị CBVC cấp đơn vị bao gồm 3 nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2018-2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao trong năm học 2019-2020; Thảo luận góp ý bản dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng công tác năm học 2019-2020 của Nhà trường; Thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Thảo luận, đóng góp ý kiến bản dự thảo Quy chế lương và thu nhập tăng thêm CBVC của Trường; Bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu CBVC Trường.

Hội nghị CBVC Phòng CTHSSV

Dự kiến Hội nghị CBVC trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 18/9/2019.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị CBVC tại các đơn vị:

Hội nghị CBVC phòng Hành chính – Tổ chức

Đại diện BGH đến dự Hội nghị CBVC tại các đơn vị

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV