Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trong Trường năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp
01/10/2018 | 437 lượt xem

Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trong Trường năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp

Từ ngày 20-27/9/2018 các Phòng chức năng, các Khoa và Trung tâm thuộc Trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) năm học 2018-2019. Ban Giám Hiệu và BCH Công đoàn Nhà trường đã cử đại diện đến dự hội nghị CBVC tại tất cả các đơn vị.

Đ/c Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường – đại diện BGH đến dự và chỉ đạo Hội nghị CBVC các đơn vị

Thực hiện theo hướng dẫn số 973/HDLT-ĐHKT&QTKD-BGH-CĐ ngày 14/9/2018, Hội nghị  CBVC năm học 2018-2019 đã được tổ chức tại tất cả các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm với mục đích phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của CBVC trong toàn Trường, khẳng định những thành tích đã đạt được và làm rõ những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục; bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm học 2018-2019; động viên CBVC, người lao động thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các công tác khác; tìm ra biện pháp tăng thêm thu nhập, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBVC trong Trường.

Hội nghị CBVC Phòng Kế hoạch – Tài chính

Hội nghị CBVC cấp đơn vị bao gồm 3 nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017-2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao trong năm học 2018-2019; Thảo luận góp ý bản dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng công tác năm học 2018-2019 của Nhà trường; Thảo luận, đóng góp ý kiến bản dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Thảo luận, đóng góp ý kiến bản dự thảo Quy chế lương và thu nhập tăng thêm CBVC của Trường; Bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu CBVC Trường.

Hội nghị CBVC Phòng CTHSSV

Dự kiến Hội nghị CBVC trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 10/10/2018.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị CBVC tại các đơn vị:

Hội nghị CBVC Phòng Quản trị - Phục vụ

Hội nghị CBVC Khoa Quản lý – Luật Kinh tế

Hội nghị CBVC Khoa Quản trị Kinh doanh

Hội nghị CBVC Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Hội nghị CBVC Khoa Ngân hàng – Tài chính

Hội nghị CBVC Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV