Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
19/05/2017 | 2777 lượt xem

  Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTG ngày 10/4/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Kế hoạch số 25-KH/ĐU của Đảng ủy Trường ĐHKT&QTKD về sinh hoạt chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, sáng ngày 18/5/2017, Trường ĐHKT&QTKD đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm học 2016-2017.

  

Các cá nhân điển hình tiên tiến chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường

Đến dự Hội nghị có PGS.TS Trần Chí Thiện - Bí thư Đảng ủy Nhà trường; TS.Trần Quang Huy - Hiệu trưởng; TS.Nguyễn Thanh Minh - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hoàng Thị Thu - Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đại biểu là cá nhân tiêu biểu đại diện cho các đơn vị, đoàn thể của Nhà trường.

PGS.TS Trần Chí Thiện - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

TS.Bùi Nữ Hoàng Anh Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày báo cáo  

Hội nghị đã được nghe TS.Bùi Nữ Hoàng Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2016-2017. Bản báo cáo đã nhấn mạnh, có được kết quả như vậy là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như các tổ chức đoàn thể trong trường.

 

Báo cáo tham luận của Giáo viên

Báo cáo tham luận của sinh viên

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe TS.Trần Đình Tuấn - Bí thư Chi bộ Khoa Kế toán  trình bày báo cáo tham luận của đại diện điển hình tiên tiến trong đội ngũ giảng viên và báo cáo tham luận của đại diện điển hình tiên tiến trong đội ngũ sinh viên do sinh viên Nguyễn Thu Hà - đoàn viên Chi đoàn K10 - QLKT B Khoa Quản lý-Luật Kinh tế trình bày.

Biểu dương cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, giảng viên

Biểu dương cá nhân điển hình tiên tiến là sinh viên

Hội nghị cũng đã biểu dương, tôn vinh 25 cá nhân điển hình tiên tiến trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó bao gồm 13 cá nhân điển hình là cán bộ giảng viên và 12 cá nhân điển hình là sinh viên của Nhà trường.

PGS.TS Trần Chí Thiện - Bí thư Đảng ủy đã phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017-2018

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, PGS.TS Trần Chí Thiện - Bí thư Đảng ủy đã phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm học 2017-2018 với 5 nội dung cụ thể. Một là: đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, lồng ghép các nội dung của cuộc vận động vào các chương trình, kế hoạch của từng cá nhân, tập thể. Hai là: tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2017, vận động năm 2018 sẽ thực hiện chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ba là: mỗi cá nhân, tập thể sẽ đăng ký một hoặc một số nội dung cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại cá nhân và tập thể. Bốn là: Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể. Năm là: tăng cường công tác việc kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét các CBVC, các tổ chức đoàn thể.

Hội nghị một lần nữa đã khơi dậy tinh thần “Thi đua là yêu nước”, đúng theo tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV