Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2019
30/07/2019 | 1565 lượt xem

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM DỰ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2019

                                    Dương Thị Hương - Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị

 

Thực hiện Công văn số 36-CV/BTG  ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, Đảng ủy Trường đại học Kinh tế & QTKD đã lựa chọn và cử TS. Trần Huy Ngọc - Phó Trưởng phòng Quản trị - Phục vụ, giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản đại diện Đại học Thái Nguyên tham dự Hội thi.

Description: E:\Viết bài thi BC viên giỏi\IMG_6678.JPG

      TS. Trần Huy Ngọc (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội thi.

Hội thi diễn ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Trường quay S1 thuộc Đài truyền hình Thái Nguyên. Nội dung của Hội thi tuyên truyền về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04/-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương”; liên hệ với việc triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương, trong đó nêu lên những tấm gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đến dự và cổ vũ Hội thi có PGS.TS. Đỗ Anh Tài - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh cùng tập thể giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản.

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2019 diễn ra trong không khí trang trọng và đã thành công tốt đẹp. Thông qua Hội thi, các báo cáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác; đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tạo sự chuyển biến về chất lượng trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Hội thi còn là cơ hội để các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh .

Một số hình ảnh về Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2019:

Description: E:\Viết bài thi BC viên giỏi\IMG_6674.jpeg

TS. Trần Huy Ngọc trình bày phần dự thi của mình tại Hội thi.

Description: E:\Viết bài thi BC viên giỏi\IMG_6668.JPG

Tập thể giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_6676 (1).jpg

TS. Phạm Thị Nga - Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị

đến dự và tặng hoa chức mừng./.