Bộ môn Lý luận Chính trị tham gia tập huấn giảng dạy các môn Lý luận Chính trị năm 2019
19/08/2019 | 1597 lượt xem

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA

TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019

 

Bùi Thị Trà Ly - GV. Bộ môn Lý luận Chính trị

 

Thực hiện Công văn số 3283/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Quyết định số 676/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc cử cán bộ giảng viên tham gia tập huấn giảng dạy các môn Lý luận chính trị,

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 14/8/2019, đoàn giảng viên của Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản đã tham dự các lớp 'Tập huấn chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy các môn học chuyên và không chuyên lý luận chính trị, trình độ đại học' do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản

tham dự buổi khai mạc các lớp tập huấn vào ngày 12/8/2019.

 

Tham gia đoàn đi tập huấn có Tiến sĩ Ngô Thị Tân Hương - Phó Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, Tiến sĩ Phạm Thị Nga - Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản cùng toàn thể giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản.

TS. Ngô Thị Tân Hương, TS. Phạm Thị Nga và các giảng viên Bộ môn

Lý luận Chính trị tham dự các lớp tập huấn từ ngày 12/8/2019 đến ngày 14/8/2019.

 

Tại các lớp tập huấn, toàn thể giảng viên tham dự đã được nghe các báo cáo viên là những nhà khoa học và lãnh đạo đầu ngành trong lĩnh vực hướng dẫn về chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy các môn học chuyên và không chuyên lý luận chính trị trình độ đại học, bao gồm: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

          Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị tại các lớp tập huấn
   Chương trình tập huấn giảng dạy các môn Lý luận chính trị năm 2019 là một đợt sinh hoạt chuyên môn quy mô và bổ ích đối với tất cả giảng viên đang giảng dạy lý luận chính trị trên cả nước. Các chuyên đề do báo cáo viên trình bày tại các lớp bồi dưỡng đều là những nội dung thiết thực, cập nhật, phục vụ hữu hiệu cho công tác giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới học tập Lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đợt tập huấn còn là dịp để các giảng viên lý luận chính trị có cơ hội gặp mặt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin quý báu trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trên cả nước nói chung và tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên nói riêng./.