Thư ngỏ
22/04/2016 | 3307 lượt xem
 
 THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
            Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh xin trân trọng gửi lời chào thân ái và hợp tác tới các bạn quan tâm đến Nhà trường!
            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo quyết định số 136/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh trong Đại học Thái Nguyên.
           Kể từ khi thành lập, Nhà trường luôn hướng đến đào tạo nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực hội nhập quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Để thực hiện sứ mạng của mình, trong những năm qua Nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhất là trang bị phục vụ cho công tác đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Trong số hơn 300 giảng viên của Nhà trường hiện có gần 20% giảng viên có trình độ tiến sĩ và có học vị giáo sư, phó giáo sư. Phần lớn trong số đó được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu của các nước phát triển.
           Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đại học Thái Nguyên giao cho tổ chức đào tạo ở cả ba cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với quy mô tăng dần số lượng nghiên cứu sinh và thạc sĩ, ổn định số lượng sinh viên bậc đại học. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đang hướng đến xây dựng môi trường đào tạo quốc tế, do vậy nhiều chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, trao đổi học thuật với nhiều đối tác như Mỹ, Đức, Philipines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan… với nhiều hình thức phong phú đã và đang được triển khai. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên nhà trường có thể trải nghiệm và làm quen với kiến thức và các nền văn hóa khác.
           Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng là một thế mạnh của Nhà trường. Nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh đã được triển khai và ứng dụng thành công, có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc.
          Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên rất mong muốn và sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan, ban ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và người học để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.
            Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác.
 
Trân trọng kính chào!
Hiệu Trưởng
 
TS. Trần Quang Huy