Xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận “Học bổng Vingroup” Quỹ Thiện Tâm năm 2020
31/03/2020 | 927 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  260 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận “Học bổng Vingroup” Quỹ Thiện Tâm năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn

 

Căn cứ vào công văn số 596/ĐHTN-CTHSSV ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Đại học Thái Nguyên về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận “Học bổng Vingroup” Quỹ Thiện Tâm năm 2020. Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai thông tin cho sinh viên theo nội dung sau:

1. Đối tượng

Sinh viên K13, 14, 15 hệ đào tạo chính quy tập trung có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Thái Nguyên.

2. Tiêu chí xét cấp học bổng

a. Học lực

Sinh viên phải đạt học lực từ khá, giỏi trở lên căn cứ kết quả trung bình chung học tập trong năm học liền kề với năm xét tài trợ.

b. Hoàn cảnh gia đình, bản thân

- Mồ côi cả cha, mẹ và người trực tiếp nuôi dưỡng sinh viên là hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện sống khó khăn, nuôi từ 02 người phụ thuộc trở lên.

- Mồ côi cha (hoặc mẹ) và người còn lại thuộc hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện sống khó khăn, nuôi từ 02 người phụ thuộc trở lên.

- Còn cả cha, mẹ nhưng cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tốn kém (ung thư, chạy thận, bệnh tim, bệnh về máu…) hoặc bị tàn tật, tâm thần mà mất khả năng lao động. Người đang trực tiếp nuôi dưỡng là hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện sống khó khăn, nuôi từ 02 người phụ thuộc trở lên.

c. Sinh viên hiện chưa được nhận tài trợ thường xuyên bằng tiền mặt, sổ tiết kiệm có giá trị lớn hoặc học bổng thường xuyên của các tổ chức, cá nhân khác.

3. Mức tài trợ và các quy định tài trợ

- Tài trợ học phí chính theo phiếu thu (biên lai thu) học phí có xác nhận của nhà trường nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/ năm học.

- Được xem xét, gia hạn tài trợ nếu tiếp tục đạt đủ các điều kiện theo quy định.

- Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần hỗ trợ bằng hình thức tiền sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được Quỹ Thiện Tâm xem xét riêng.

- Các trường hợp không được tài trợ:

+ Không tài trợ đối với các khoản chi phí khác ngoài học phí chính.

+ Không áp dụng tài trợ đối với sinh viên được miễn toàn bộ học phí.

4. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ

            - Đơn xin tài trợ (mẫu đơn sẽ được cung cấp khi danh sách sinh viên đăng ký tham gia xét nhận tài trợ đạt đủ các quy định của Quỹ Thiện Tâm sau khi thẩm định)

            - Bảng điểm năm học 2018-2019 có xác nhận của nhà trường

            - Bản sao công chứng sổ hoặc giấy xác nhận đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc hồ sơ xác minh về hoàn cảnh khó khăn.

            - Bản sao công chứng hộ khẩu.

- Số điện thoại liên hệ trực tiếp (của sinh viên hoặc người thân trực tiếp nuôi dưỡng).

- Số tài khoản cá nhân, tên Ngân hàng, địa chỉ chi nhánh Ngân hàng.

5. Tổ chức thực hiện

Các Khoa chuyên môn triển khai cho sinh viên được biết và nghiên cứu thông tin về học bổng. Sinh viên thuộc đối tượng được xét đăng ký với Khoa sau đó Khoa tổng hợp danh sách gửi về Phòng Công tác HSSV (theo mẫu gửi kèm) châm nhất ngày 10/4/2020 qua email: huongctct@tueba.edu.vn. Hết thời hạn trên, đơn vị nào không nộp thì coi như đơn vị đó không tham gia học bổng này.

Trên cơ sở xét chọn cấp Khoa, Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ để lựa chọn ra 05 sinh viên đạt đủ các tiêu chuẩn gửi về Đại học Thái Nguyên.

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên ;                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, CTSV.                                                                                                                 (Đã ký)   

 

                                                                                                                           PGS. TS. Trần Nhuận Kiên