Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
14/03/2020 | 754 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số:200/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày13 tháng 03 năm 2020


KẾ HOẠCH

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19);

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Kết luận số 89/KL-BTV ngày 28/02/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) trường Đại học Kinh tế & QTKD ngày 9/3/2020;

Ban chỉ đạo phòng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19) trường Đại học Kinh tế & QTKD xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trường như sau:

1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1.1. Mục tiêu

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị  trong trường và các bên liên quan trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Phát hiện sớm trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

1.2. Yêu cầu cụ thể

- Phát hiện sớm các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19, tổ chức cách ly tại chỗ ngay theo quy định.

- Tăng cường các biện pháp dự phòng nhằm khống chế, quản lý các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 một cách chủ động và hiệu quả, phát hiện sớm và phối hợp xử lý kịp thời.

- Thiết lập kênh thông tin, theo dõi sức khỏe của cán bộ viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ), người học trong nhà trường từ đó có báo cáo hàng ngày cho Ban chỉ đạo.

- Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng giảng đường, ký túc xá, các khu vực khác theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị nước sát khẩn, xà phòng, nước rửa tay tại các vị trí thuận lợi cho CBVC, NLĐ, người học và khách đến làm việc tại nhà trường.

- Tập huấn cho CBVC, NLĐ, người học công tác phòng chống dịch, cách phát hiện các chiệu chứng của dịch Covid-19 như: sốt, ho, khó thở…

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự phòng dịch đối với cá nhân và cộng đồng.

- Đảm bảo công tác thông tin báo cáo dịch bệnh chính xác, kịp thời và đúng chức năng nhiệm vụ.

- Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

II. CÁC KỊCH BẢN VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm bệnh tại Trường

- CBVC, NLĐ, người học và khách đến làm việc:

+ Tất cả CBVC, NLĐ, người học, khách đến làm việc tại nhà trường cần chủ động, nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 Về việc Tăng cường công tác chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá.

+ Khuyến cáo CBVC, NLĐ, người học tự cách ly tại nơi ở, báo cáo kịp thời lãnh đạo đơn vị, các cơ quan chức năng và đi khám bệnh tại các cơ sở y tế khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở… theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 Về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng chống bệnh viêm đường hộ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”.

  - Phòng Công tác học sinh sinh viên.

  + Phối hợp với các Khoa tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về người học báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhà trường trước 14h30’ hàng ngày. Triển khai thực hiện tờ khai y tế đối với người học (theo mẫu).

  + Tổ bảo vệ kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên trường, nhà Làm việc - Nghiên cứu (bằng sổ ghi chép, thẻ khách…); khuyến cáo đeo khẩu trang đến cơ quan học tập, làm việc; Trạm y tế phối hợp với Tổ bảo vệ kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến làm việc tại nhà trường.

  + Tổ quản lý nội ngoại trú phối hợp với phòng Quản trị - Phục vụ chuẩn bị tốt các phòng ở cho sinh viên khi nhập học trở lại. Có phương án phòng cách ly tại chỗ, tạm thời đối với các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 và thực hiện các bước theo hướng dẫn của đơn vị chức năng.

  + Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, Bạn chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Đại học Thái Nguyên về quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

- Phòng Hành Chính - Tổ chức.

+ Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về CBVC, NLĐ báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhà trường trước 14h30’ hàng ngày.

+ Chuẩn bị sẵn sàng xe để di chuyển người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 đến cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế (khi cần).

- Phòng Quản trị - Phục vụ:

+ Liên hệ với bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để sẵn sàng di chuyển người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 (khi cần).

+ Chỉ đạo Trạm y tế, cán bộ tổ vệ sinh môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng các khu vực theo đúng hướng dẫn.

+ Dự trù để cung ứng đủ số nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, nước sạch ở các khu vực theo quy định.

+ Chuẩn bị các bảng hướng dẫn, biển báo cách ly tạm thời khi cần thiết.

+ Bố trí khu cách ly, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly (Cụ thể: Phòng tiêm, điều tri - Trạm Y tế và tầng 5 nhà K7 - khu nội trú KTX).

+ Tổ chức thường trực phòng chống dịch Covid-19, 24/24 giờ tại trạm Y tế. Sẵn sàng cử cán bộ phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng khi có các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

+ Tổ chức phun hóa chất để khử trùng, diệt khuẩn kiểm soát dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm theo quy định

+ Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với lịch nghỉ tạm thời của sinh viên. Có kế hoạch hướng dẫn các Khoa, Bộ môn duy trì kết nối sinh viên, đảm bảo tiến độ, kế hoạch học tập của sinh viên.

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị các phương án tài chính phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

  - Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện nghiên cứu, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

  + Trưởng các đơn vị, đoàn thể có trách nhiệm báo cáo về CBVC, NLĐ, người học thuộc đơn vị mình quản lý cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường trước 14h30’ hàng ngày khi có người tiếp xúc, tiếp xúc gián tiếp với người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 hoặc qua vùng dịch.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 qua các kênh thông tin như: Website trường, website đơn vị, tờ rơi, bản tin…

  + Hạn chế các hoạt động tập thể, tụ tập đông người, khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 tại Trường

- Cách ly, khoanh vùng ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng. Tiến hành phun hóa chất để khử trùng, diệt khuẩn kiểm soát dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm, khoanh vùng nơi ở, nơi tiếp xúc của người nghi nhiễm, đồng thời báo cáo ngay với cơ quan chức năng xin ý kiến chỉ đạo tiếp.

- Họp khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường  nhằm xây dựng các biện pháp ứng phó, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh hàng ngày tại trường, đánh giá và có giải pháp kịp thời.

- Ban chỉ đạo báo cáo dịch nghiêm túc theo Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế  về việc Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch và bệnh dịch truyền nhiễm ngày 28/12/2015 và phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm chéo.

III. CÁC BƯỚC XỬ LÝ KHI CÓ NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM DỊCH COVID-19

Bước 1: Khi phát hiện trong Trường có người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19

- Người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 phải bảo cáo ngay với lãnh đạo đơn vị, Trạm y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường.

- Người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 tự áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, hạn chế giao tiếp, cách ly với mọi người…) trong thời gian chờ hướng dẫn, giải quyết của cơ quan chức năng.

Bước 2: Trạm y tế nhận thông báo

- Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường.

- Đảm bảo trang phục y tế, thuốc, vật tư y tế và nhanh chóng đến địa điểm được thông báo có người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 đưa về khu cách ly tạm thời của nhà trường.

- Khoanh vùng nơi ở, nơi tiếp xúc của người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 đồng thời báo cáo ngay với cơ quan chức năng xin ý kiến chỉ đạo tiếp.

- Liên hệ với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Y tế địa phương và phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức điều xe đưa bệnh nhân đến nơi tiếp nhận, khám và điều trị.

Bước 3: Các đơn vị trong trường khi nhận được thông báo

- Phối hợp với lãnh đạo các đơn vị (đối tượng CBVC, NLĐ); lãnh đạo Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh sinh viên (đối tượng người học) để tổng hợp danh sách sinh viên, cán bộ có mặt trong lớp học/đơn vị có người nhiễm Covid-19 hoặc nghi  nhiễm Covid-19  để báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

- Phòng Quản trị - Phục vụ  chỉ đạo Trạm y tế tổ chức tiến hành phun hóa chất để khử trùng, diệt khuẩn kiểm soát dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm theo quy định.

Bước 4: Cán bộ, nhân viên y tế có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

- Thực hiện nghiêm túc vô khuẩn, khử khuẩn, phòng dịch bệnh, mặc quần áo chuyên dụng theo chuyên môn quy định, tự cách ly tại chỗ và theo dõi thân nhiệt, các triệu chứng hô hấp nếu có.

- Phối hợp với cơ quan y tế để theo dõi sức khỏe nếu có nghi nhiễm Covid - 19.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị phản ánh về Trạm Y tế trường, BS Hoàng Lê Lệ (Trạm trưởng trạm Y tế, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19), Điện thoại: 0917.802.326.

Trên đây là văn bản triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu các cá nhân, đơn vị trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- ĐHTN (b/cáo);

- BGH (b/cáo);

- Các đơn vị (t/hiện);

- Trung tâm TT-TV (đăng web);

- Lưu VT, QTPV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                               (Đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên