THƯ MỜI viết bài đăng trên Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh số đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế & QTKD
06/08/2019 | 693 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

TẠP CHÍ KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 Thái Nguyên, ngày  06  tháng  8  năm 2019

THƯ MỜI

Về việc viết bài đăng trên Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh số đặc biệt

chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế & QTKD

 

Kính gửi: Các nhà khoa học, cán bộ giảng viên các trường Đại học và Viện Nghiên cứu.

Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã trải qua một chặng đường lịch sử với 15 năm thành lập và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cao cho ngành Kinh tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế của đất nước.

Hòa chung không khí tưng bừng, sôi nổi của các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế & QTKD. Tạp chí Kinh tế & QTKD sẽ xuất bản một số đặc biệt ( Số tháng 9 năm 2019) để chào mừng sự kiện quan trọng và có ý nghĩa này.

Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô và các Nhà nghiên cứu viết bài cho số đặc biệt Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường.

I. NỘI DUNG TẠP CHÍ KINH TẾ & QTKD SỐ THÁNG 9 NĂM 2019 ( Số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường)

Nội dung bài viết trong số này tập trung vào các vấn đề chính như sau: Tạp chí xuất bản số đặc biệt nhằm giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu, các bài viết trao đổi học thuật có giá trị về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng và quản trị kinh doanh, khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn và chưa được công bố trên các tạp chí khoa học, báo in.

Tất cả các bài viết gửi đăng sẽ được Ban biên tập gửi đến các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm và uy tín, đánh giá theo một quy trình phản biện kín, đảm bảo chất lượng khoa học. Tác giả có bài báo được đăng sẽ được tặng 01 cuốn Tạp chí.

II. CÁCH THỨC GỬI BÀI VIẾT, THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI

1. Cách thức gửi bài viết và địa chỉ nhận bài: Tác giả gửi 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài của Tạp chí (xem chi tiết tại website của Tạp chí: http://tapchi.tueba.edu.vn) cùng thông tin tác giả gửi đến địa chỉ email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn.

2. Thời gian nhận bài viết: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/09/2019

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

 Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Phòng 506, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Đăng tải website;
  • Lưu: TC KT&QTKD.

KT. BIÊN TẬP

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

 

 

 

PGS.TS. Trần Văn Quyết