Thông tin thời gian nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2015 - CNĐT ThS. Đỗ Kim Dư
21/12/2018 | 301 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và mức độ cạnh tranh các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

2. Mã số: ĐH2015 – TN08 - 11

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đỗ Kim Dư

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 1368/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 20  tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

6. Thời gian nghiệm thu: 15h00, ngày 23 tháng 12 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp   – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

Nhấn để xem chi tiết