Thông tin thời gian nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 của ThS. Nguyễn Thu Nga
03/01/2019 | 289 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

1. Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

2. Mã số: ĐH2017 - TN08 - 06

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Nga

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 2665/QĐ-ĐHTN ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 16h00 - Thứ 2, ngày 07 tháng 01 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thông tin chi tiết