THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015
25/10/2018 | 270 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

 

1. Tên đề tài: Điều kiện tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện trên mô hình máy đơn và mô hình máy song song.

2. Mã số: ĐH2015 – TN08 - 10

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Hồng Trường

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 2117/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ năm, ngày 01 tháng 11năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thêm thông tin chi tiết