Thông tin nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp đại học năm 2015
11/10/2018 | 260 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

  1. Tên đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam
  2. Mã số: ĐH 2015-TN08-06
  3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hoàng Thị Huệ
  5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1025/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế &QTKD
  6. Thời gian nghiệm thu: 8h30, thứ 5 – ngày 18 tháng 10 năm 2018
  7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem chi tiết thông tin