Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017 của CNĐT ThS. Phạm Hoàng Linh
01/11/2019 | 448 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU)

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 07

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hoàng Linh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1864/QĐ-ĐHTN, ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ 4, ngày 06 tháng 11 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.         

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết