Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017 của CNĐT ThS. Nguyễn Thị Tuân
11/11/2019 | 631 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 10

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuân

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1865/QĐ-ĐHTN, ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, thứ 5, ngày 14 tháng 11 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.         

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết