Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2015 của chủ nhiệm đề tài Ths.Phạm Thuỳ Linh
06/07/2018 | 281 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

  1. Tên đề tài: “Sử dụng mô hình GMM để phân tích xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam”
  2. Mã số: ĐH2015-TN08-04
  3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thuỳ Linh
  5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1339/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên
  6. Thời gian nghiệm thu: 15h30, Thứ 6, ngày 13 tháng 7 năm 2018
  7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thêm thông tin