Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2015 của chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
06/07/2018 | 627 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

 

  1. Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc dự án thủy điện.
  2. Mã số: ĐH 2015 - TN08 - 03
  3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1341/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên
  6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ sáu - ngày 13 tháng 7 năm 2018
  7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thêm thông tin