Thông tin nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 của chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
03/05/2019 | 596 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

1. Tên đề tài: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới quá trình CNH, HĐH tại tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 01

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thúy Vân

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 609/QĐ-ĐHTN, ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, ngày 10 tháng 5 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.     

Nhấn để xem thông tin chi tiết