Thông tin nghiệm thu cấp đại học đề tài KH&CN cấp đại học năm 2015
30/10/2018 | 1176 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

1. Tên đề tài: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại khu vực Đông Bắc Bộ, Việt Nam

2. Mã số: ĐH2015 – TN08 - 14

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hoàng Thị Thu

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 2118/QĐ-ĐHTN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 05 tháng 11 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thêm chi tiết