Thông tin nghiệm thu cấp Đại học Đề tài KH&CN cấp đại học 2016
19/12/2018 | 461 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

1. Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Mã số: ĐH2016-TN08-07

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Đặng Phi Trường

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 2477/QĐ-ĐHTN ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 8h30, ngày 24 tháng 12 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem chi tiết