Thông tin nghiệm thu cấp Đại học Đề tài KH&CN cấp đại học 2016
13/12/2018 | 377 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

1. Tên đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

2. Mã số: ĐH2016 – TN08 - 02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Thu Hương

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 2478/QĐ-ĐHTN ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 19 tháng 12 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thông tin chi tiết