Thông tin nghiệm thu cấp Đại học Đề tài KH&CN cấp đại học 2016 - Nguyễn Thị Nga
28/12/2018 | 329 lượt xem
THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016
 
Tên đề tài: Kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên
Mã số: ĐH2016-TN08-01
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nga
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2553/QĐ-ĐHTN ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Thời gian nghiệm thu: 14h00, Thứ bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2019
Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN
 
Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.
 
Nhấn để tải về tệp tin chi tiết