Thông tin nghiệm thu cấp Đại học Đề tài KH&CN cấp đại học 2016 - Đàm Phương Lan
28/12/2018 | 328 lượt xem
THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016
 
Tên đề tài: Vận dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động (Activity based costing - ABC) trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc Việt Nam
Mã số: ĐH2016-TN08-04
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đàm Phương Lan
Thời gian thực hiện: 2016-2017
Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2551/QĐ-ĐHTN ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Thời gian nghiệm thu: 15h30, Thứ bảy, ngày 05 tháng 01năm 2019
Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN
 
Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.
 
Nhấn để tải về tệp tin chi tiết