THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017 TS. Đỗ Thị Hòa Nhã
14/09/2019 | 1180 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU – Cách tiếp cận từ mô hình trọng lực.

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Hòa Nhã

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1432/QĐ-ĐHTN, ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, ngày 20 tháng 9 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết