Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017, TS. Đỗ Đình Long
26/06/2019 | 1240 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đến kinh tế Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình GTAP

2. Mã số: ĐH 2017 – TN08 – 15

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Đình Long

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 530/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 16h00 – Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết