Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017 của ThS. Phạm Hoàng Linh
05/07/2019 | 1110 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU)

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 07

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hoàng Linh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 528/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30 - thứ 2, ngày 08 tháng 7 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết