Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017 của PGS.TS. Trần Chí Thiện
05/07/2019 | 1207 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên.

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Chí Thiện

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 586/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, Thứ 2, ngày 08 tháng 7 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết