Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2017 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
21/01/2019 | 518 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

1. Tên đề tài: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới quá trình CNH, HĐH tại tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 01

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thúy Vân

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 29/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00 - thứ năm, ngày 24 tháng 01 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết