Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH năm 2016 của CNĐT: ThS. Đàm Phương Lan
13/07/2018 | 347 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

1. Tên đề tài: Vận dụng phương pháp kế toán chi phí theo mức độ hoạt động (Activity based costing – ACB) trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc Việt Nam

2. Mã số: ĐH2016 - TN08 - 03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đàm Phương Lan

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 651/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00 - thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Nhấn để xem thêm thông tin