Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017, TS. Nguyễn Thanh Minh
24/06/2019 | 921 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lào Cai

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 04

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Minh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 529/QĐ-ĐHTN, ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

6. Thời gian nghiệm thu: 8h00, ngày 01 tháng 7 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.     

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết