Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 TS. Đinh Hồng Linh
24/06/2019 | 1127 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của tiêu dùng các dạng năng lượng vào tăng trưởng kinh tế và phát thải khí CO2  tại Việt Nam.

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Hồng Linh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 551/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 15h00, Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết