Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017, TS. Đàm Thanh Thủy
24/06/2019 | 951 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Giải pháp cung ứng lao động cho các doanh nghiệp FDI tỉnh Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 11

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đàm Thanh Thủy

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 551/QĐ-ĐHTN, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 01 tháng 7 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.     

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết