Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017, ThS. Nguyễn Thị Tuân
24/06/2019 | 908 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

  1. Tên đề tài: Tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Thép Việt Nam
  2. Mã số: ĐH 2017 - TN08 - 10
  3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên
  4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuân
  5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 532/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD
  6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, Thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019
  7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết