Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2015 Ths. Đỗ Kim Dư
21/06/2019 | 1039 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và mức độ cạnh tranh các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

2. Mã số: ĐH2015 – TN08 - 11

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đỗ Kim Dư

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 903/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 10  tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30, ngày 01 tháng 7 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết