thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐH năm 2017, TS. Nguyễn Quang Hợp
25/06/2019 | 1383 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay

2. Mã số: ĐH 2017 – TN08 – 13

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Hợp

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 531/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 15h30 - thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết