Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐH năm 2016 của CNĐT Ths. Nguyễn Ngọc Hoa
06/07/2018 | 332 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

1. Tên đề tài: Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam

2. Mã số: ĐH2016 - TN08 - 03

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Hoa

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 651/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thêm thông tin