Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐH năm 2015 của CNĐT TS. Phạm Hồng Trường
06/07/2018 | 173 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

 

1. Tên đề tài: Điều kiện tối ưu của một số vấn đề lập kế hoạch thực hiện trên mô hình máy đơn và mô hình máy song song.

2. Mã số: ĐH2015 – TN08 - 10

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Hồng Trường

5. Quyết định thành lập Hội đồng: số 640/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 7h30, thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thêm thông tin