Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2017 của CNĐT TS. Dương Thị Tình
03/11/2019 | 391 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2017

 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của xuất khẩu hàng hoá tới tăng trưởng kinh tế vùng Tây Bắc Việt Nam

2. Mã số: B2017-TNA-49

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Tình

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1780/QĐ-ĐHTN, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 14h30, thứ sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết