Thông tin nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016 của CNĐT PGS.TS. Trần Văn Quyết
21/01/2019 | 417 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2016

1. Tên đề tài: Nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư khi ra quyết định đầu tư vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc

2. Mã số: B2016-TNA-23

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Quyết

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 131/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 26 tháng 01 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết