Thông tin nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017 của Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
18/01/2019 | 406 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2017

1. Tên đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

2. Mã số: ĐH 2017-TN08- 08

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 79/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 15h30 - Thứ 6, ngày 25 tháng 01 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.     

Nhấn để xem chi tiết