Thông tin nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2016 của Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thùy Linh
18/01/2019 | 529 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

1. Tên đề tài: Kiểm soát hành vi lạm dụng mang tính trục lợi của Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.

2. Mã số: ĐH2016 - TN08 - 08

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thùy Linh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 89/QĐ-ĐHTN ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 25 tháng 01 năm 2019

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.   

Nhấn để tải về tệp tin chi tiết