Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017
16/08/2017 | 1938 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 875/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017

          Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo ngưỡng điểm và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng và điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

            - Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 15,5 điểm

            - Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: 36,0 điểm (Tổng điểm 03 môn học theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của hai học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36,0 điểm)

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

(mã tổ hợp môn)

Chỉ tiêu bổ sung đợt 1

 

Theo thi THPT QG

Theo học bạ THPT

Quản trị Kinh doanh

52340101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C01: Toán, Vật lí, Ngữ văn;

    D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

40

20

Marketing

52340115

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí;

   D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

25

15

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

52340103

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí;

   D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

25

15

Kế toán

52340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

20

10

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

80

20

Luật kinh tế

52380107

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.

15

5

Kinh tế

52310101

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

B03: Toán, Ngữ văn, Sinh học;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

80

20

 
2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

            a) Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 13/8/2017 đến ngày 31/8/2017,  công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 01/9/2017 tại Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn

            b) Từ ngày 04/9/2017 đến hết ngày 08/9/2017 thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản chính có dấu đỏ), tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh.

            c) Hình thức nộp hồ sơ:

            - Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh - Phòng 110- Nhà điều hành - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

            - Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 110, Văn phòng tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

            - Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

3. Liên hệ tư vấn:

            + Điện thoại: 0280.3647.714 – 0280.3647.685

            + Hotline:      0987.243.626 – 0989.640.432 - 0968.070.926 - 0912.478.555

             Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn;

            Email: tuyensinhdhkt@gmail.com

            Facebook: facebook.com/tuebatuyensinh

            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Đại học Thái Nguyên (để b/c);
- HĐTS (để chỉ đạo);
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, ĐT, VPTVTS.

 

HIỆU TRƯỞNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)


TS. Trần Quang Huy