Thông báo v/v tuyển sinh hệ đại học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2 năm 2017
08/08/2017 | 1437 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 855 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày  07  tháng  08  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh hệ đại học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2 năm 2017

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Nhà trường đã được Đại học Thái Nguyên cho phép, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh liên tục tuyển sinh các hệ đại học hình thức vừa làm vừa học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2 hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học năm 2017 với các ngành/chuyên ngành sau:

 

STT

Ngành học

Chuyên ngành

Mã ngành

1

Kế toán

Kế toán tổng hợp, Kế toán - Kiểm toán, Kế toán Doanh nghiệp.

D340301

2

Kinh tế

Quản lý Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế y tế, Kinh tế tài nguyên – Môi trường, Kinh tế Bảo hiểm Y tế, Kinh tế Bảo hiểm Xã hội, Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản lý Bệnh viện, Thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý công.

D310101

3

Quản trị

Kinh doanh

Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh Thương mại, Quản trị Kinh doanh Bất động sản.

D340101

4

Tài chính –

Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng.

D340201

5

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh, Luật Thương mại Quốc tế.

D380101

6

Marketing

Quản trị marketing, Quản trị truyền thông Marketing

D340115

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch.

D340103

 

1. Thời gian và hình thức tuyển sinh

- Thời gian dự kiến: Tháng 10 + Tháng 11

- Hình thức tuyển sinh:

* Đối với hệ đại học: Xét tuyển học bạ THPT

* Đối với hệ liên thông: Xét tuyển

* Đối với hệ văn bằng 2: Thi tuyển

 

2. Đối tượng tuyển sinh

- Đối với hệ đại học: Đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).

- Đối với hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học: Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề đúng ngành hoặc phù hợp/gần với ngành đăng ký dự thi.

- Đối với hệ văn bằng 2: Đã có 01 bằng tốt nghiệp đại học.

3. Thời gian đào tạo:

- Đối với hệ đại học: Tối đa 4 năm

- Đối với văn bằng 2: Tối đa 2 năm

- Đối với liên thông từ cao đẳng lên đại học: Tối đa 1.5 năm

- Đối với liên thông từ trung cấp lên đại học: Tối đa 2.5 năm

4. Hồ sơ dự thi:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường) (đối với hệ đại học, hệ liên thông).

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường) (đối với hệ văn bằng 2).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học bạ (bản sao có công chứng) (đối với hệ đại học).

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm trung cấp, cao đẳng, đại học (bản sao có công chứng) (đối với hệ liên thông, văn bằng 2).

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

- 02 ảnh 3x4.

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại:

Phòng 305 – Phòng Đào tạo, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3547 155 / 0973 329 774/ 0987 697 697.

Wesbite: www.tueba.edu.vn - fanpage: www.facebook.com/daotaotueba.

Nơi nhận:

- Website, bản tin.
- Lưu VT, ĐT;

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Minh