Thông báo v/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty TNHH SR-TECH
11/12/2017 | 1051 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV
Số:1339/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng  12 năm 2017


THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty TNHH SR-TECH

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ công văn số 2111 CV-SR-TCHC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc điều hành công ty TNHH SR-TECH về việc tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo và cho sinh viên đăng ký đi thực tập tại công ty TNHH SR-TECH với những tiêu chí như sau:

1. Đối tượng thực tập:

- Giới tính: Nam/ Nữ.

- Sức khỏe tốt, nhiệt tình và trách nhiệm.

2. Vị trí thực tập:

- Thực tập tại bộ phận kho, chất lượng và sản xuất của xưởng đóng gói phụ kiện điện thoại.

- Thực tập tại bộ phận kho, chất lượng và sản xuất của xưởng lắp ráp linh kiện điện thoại.

3. Thời gian làm việc:

- Ca ngày: 8h00 - 20h00

- Ca đêm: 20h00 - 8h00. (Thời gian làm việc thực tế là 10,5 tiếng)

4. Chế độ:

- Tiền lương tính theo ca: 170.000đ/ca ngày; 210.000đ/ca đêm.

- Thu nhập bình quân: 5.700.000-6.000.000đ/tháng (căn cứ vào tăng ca thực tế)

5. Các chế độ khác:

- Hỗ trợ ăn cơm ca tại công ty.

- Hỗ trợ đưa đón tại địa điểm nhất định nếu đạt từ 100 thực tập viên trở lên.

6. Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH SR-TECH, Khu B - Khu công nghiệp Sông Công - Đường CMT10 - Phường Bách Quang - Sông Công - Thái Nguyên.

-Phòng HCNS: 0208.366.133 (Máy lẻ 103/ 117) Hotline: 098.373.8887 Ms. Phương; 01689.953.887 Ms. Trang

Hoặc liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.3841.16; 0982.308.882 (đ/c Sơn).

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa (t/h);
- Đăng website;
- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV
PHÓ GIÁM ĐỐC
 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Hoàng