THÔNG BÁO V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty CP Đầu tư JEIL VINA
18/12/2017 | 934 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1358/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  14 tháng  12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty CP Đầu tư JEIL VINA

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Căn cứ công văn số 01/2017-Jeilvina ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc công ty CP Đầu tư JEIL VINA về việc tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo và cho sinh viên đăng ký đi thực tập tại công ty CP Đầu tư JEIL VINA với những tiêu chí như sau:

1. Đối tượng thực tập:

- Giới tính: Nữ.

- Sức khỏe tốt, nhiệt tình và trách nhiệm.

2. Vị trí thực tập:

- Thực tập tại các bộ phận line làm việc, bộ phận khoa, bộ phận chất lượng.

- Thực tập tại các bộ phận lắp ráp.

3. Thời gian làm việc:

- Ca ngày: 8h00 - 20h00

- Ca đêm: 20h00 - 8h00.

(Thời gian làm việc thực tế là 10h/ 1 ca làm việc)

4. Chế độ:

- Tiền lương tính theo ca: 210.000đ/ca ngày; 240.000đ/ca đêm.

- Chuyên cần: 300.000đ/26 công làm việc.

- Ăn ca 2 bữa miễn phí tại công ty.

- Thu nhập bình quân: 5.700.000-6.500.000đ/tháng (căn cứ vào tăng ca thực tế)

- Có KTX cho các sinh viên thực tập.

- Có xe Công ty đón và trả miễn phí sinh viên thực tập khi kết thúc khóa (từ 20 sinh viên trở lên).

5. Các chế độ khác:

- Kết thúc khóa thực tập sinh viên được cấp giấy xác nhận thực tập và số liệu báo cáo.

- Được hỗ trợ: 50% học phí lớp nghiệp vụ kế toán trưởng, kế toán thuế, kế toán lương do công ty đào tạo.

6. Mọi thông tin liên hệ phòng HCNS: 0222.6510.252

 Hotline: 0981.667.234 Mr Hùng - 0977.738.945 Mr Hiếu

Công ty CP Đầu tư JEIL VINA - KCN Khắc Niệm, Phố Ba Huyện, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Sinh viên đăng ký đi thực tập tại Văn phòng Khoa, hạn đăng ký trước ngày 22/12/2017

Thắc mắc khác liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.3841.161 -  0982.308.882 (đ/c Sơn).

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Đăng website;

- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Phạm Minh Hoàng