Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Công nghệ du lịch Vitamin Tours
18/05/2018 | 646 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 511/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng  5 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Công nghệ du lịch Vitamin Tours

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Căn cứ Thư ngỏ của Công ty TNHH Công nghệ du lịch Vitamin Tours về việc tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian từ ngày 21/5/2018 đến 30/6/2018, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên của Khoa về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Công nghệ du lịch Vitamin Tours như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh và phát triển sản phẩm Tour du lịch Sầm Sơn 3N2Đ khởi hành hàng ngày.

2. Số Lượng: 20-30 sinh viên. Ưu tiên các bạn giao tiếp khá trở lên, đam mê du lịch,ngoại hình trung bình trở lên, nhiệt tình, chịu khó, thường xuyên dùng facebook…

3. Công việc: Phát triển thị trường; Tìm kiếm khách hàng tiềm năng; Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, chăm sóc khách hàng.

4. Quyền lợi: Lương hưởng theo doanh số bán hàng

5. Liên hệ: Công ty TNHH Công nghệ Du lịch Vitamin Tours – SN 45A- Đường Bắc Nam – TP.Thái Nguyên. Tel: Mr.Hiếu GĐ: 0868.152.111

Thắc mắc khác liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.3841.161 -  0982.308.882 (đ/c Sơn).

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa (t/h);
- Đăng website;
- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Hoàng