Thông báo V/v Triển khai tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
16/02/2017 | 477 lượt xem

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 01/CV-HSV
V/v Triển khai tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II,  năm 2017

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 2 năm 2017

 

Kính gửi:
- BCH các Liên chi hội

- BCH các Chi hội
- BCN các Câu lạc bộ;
- Toàn thể sinh viên trong trường

Thực hiện Kế hoạch số 567 -KH/TWĐTN-TNTH, Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017;

Căn cứ công văn số 143 – CV/ĐTN, ngày 10/2/2017 của BCH Đoàn Đại học Thái Nguyên, về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017;

Thực hiện chương trình công tác Hội và Phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017, tham gia hội thi sẽ trở thành một tiêu chí để bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016-2017.

BCH Hội Sinh viên thông báo việc triển khai thực hiện tổ chức “Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2017” với nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Tên gọi hội thi: Hội thi ánh sáng soi đường năm 2017

2. Đối tượng dự thi:                                   

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

3. Thời gian tổ chức hội thi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017

II. HÌNH THỨC THI

- Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 12/3/2017. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó). Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh có điểm số cao nhất, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (điểm số và thời gian là tổng cộng của 06 tuần thi) sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.

- Bài thi mỗi tuần gồm ba vòng thi:

+ Vòng 1 - Theo dòng lịch sử: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang vòng 2. Điểm tối đa phần thi này là 100 điểm

+ Vòng 2 - Đi tìm chân lý: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi; thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây; mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Điểm bắt đầu vòng 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 1. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang vòng 3. Điểm tối đa phần thi này là 200 điểm.

Vòng 3 - Ánh sáng soi đường: Thí sinh sẽ ghép 15 cặp thông tin đúng từ 02 cột với nhau; thời gian thực hiện vòng thi tối đa 02 phút; mỗi cặp thông tin ghép đúng được 20 điểm, mỗi cặp thông tin trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 05 điểm. Điểm bắt đầu vòng 3 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở vòng 2. Điểm tối đa phần thi này là 300 điểm.

Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu cho đến khi kết thúc vòng 3, tổng thời gian tối đa của 3 vòng là 10 phút 20 giây. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 600 điểm. Nếu thí sinh bị trừ điểm về điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

 Giải thưởng Tuần cá nhân cấp Trường (Do Hội Sinh viên Nhà trường trao tặng)

- 01 giải Nhất: 100.000đ và Giấy chứng nhận.

- 01 giải nhì: Giấy chứng nhận.

- 01 giải ba: Giấy chứng nhận.

Giải thưởng căn cứ vào kết quả của sinh viên Nhà trường đạt tổng điểm số cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất theo từng tuần.

            Giải thưởng tuần cá nhân cấp toàn quốc (Do Ban tổ chức Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2017 cấp quốc gia  trao tặng):

- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000 đồng.

Giải chung kết toàn quốc:

- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng và 1 chuyến về nguồn.

- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 04 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Đây là một hoạt động quan trọng của Nhà trường và có ý nghĩa thiết thực đối với toàn thể sinh viên, nhằm thực hiện đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD đề nghị các Liên chi Hội, Chi hội và Câu lạc bộ triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
-   Đảng ủy, BGH (để b/c);
-   Như kính gửi (để t/h);
-   Đăng tải website;
-   Lưu VP HSV

TM. BTK HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Đức Quang